ภาพกิจกรรม
รับการนิเทศ จาก สพม. 28
วันพุธ ที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2563 ที่ผ่านมา โรงเรียนได้รับการนิเทศ ติดตามการจัดการเรียนการสอน จากศึกษานิเทศก์ สพม. 28
โพสเมื่อ : 24 ม.ค. 2563,12:02   อ่าน 227 ครั้ง