ภาพกิจกรรม
อบรมคุณธรรมจริยธรรม ต้านยาเสพติด ประจำปีการศึกษา 2563
การอบรมคุณธรรมจริยธรรม ประจำปีการศึกษา 2563 พร้อมด้วยการทำบุญ ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง  การประกวดมารยาทไทย และกิจกรรมให้ความรู้ โรงเรียนปลอดขยะ และให้ความรู้เรื่องยาเสพติด
โพสเมื่อ : 22 ก.ย. 2563,11:37   อ่าน 97 ครั้ง