ข่าวประชาสัมพันธ์
หยุดเรียน เลื่อนการรับสมัครนักเรียนใหม่
เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  มีการแพร่ระบาดในหลายประเทศ รวมถึงประเทศไทย โรงเรียนตระหนักถึงความปลอดภัยในชีวิตของนักเรียนที่อาจจะได้รับผลกระทบนี้ จึงขอแจ้ง แนวปฏิบัติ ดังนี้
1. นักเรียนชั้น ม.3 และ ม.6 ที่มีผลการเรียนไม่สมบูรณ์ ให้ติดต่อฝ่ายวิชาการและครูผู้สอนผ่านทางช่องทางออนไลน์
2. นักเรียนชั้น ม.1 ม.2 ม.4 และ ม.5 ที่มีผลการเรียนไม่สมบูรณ์ ให้ติดต่อครูผู้สอนในช่วงเปิดภาคเรียน 1/2563
3. เลื่อนการรับสมัครและสอบคัดเลือกนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2563 ตามประกาศ สพฐ. หากมีความคาบหน้า จะประกาศให้ทราบอีกครั้ง 

หากนักเรียนใหม่ มีความประสงค์จะสมัครเรียน กรุณากรอกใบสมัครออนไลน์ ผ่านลิงค์  https://forms.gle/NUxS295yCB6iSzK86 
โพสเมื่อ : 18 มี.ค. 2563,12:25   อ่าน 3323 ครั้ง