ข่าวประชาสัมพันธ์
การเรียนทางไกลผ่าน DLTV
ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ COVID-19 ทำให้กระทรวงศึกษาธิการจำเป็นต้องเลื่อนการเปิดภาคเรียน 1 ปีการศึกษา 2563 ออกไปเป็นวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 แต่ในช่วงเวลาตั้งแต่วันที่ 18 พฤษภาคม ถึง 30 มิถุนายน 2563  นักเรียนยังสามารถเรียนรู้ผ่านทางการจัดการเรียนการสอนทางไกล DLTV ได้ตามช่องทางดังภาพ 
โพสเมื่อ : 17 พ.ค. 2563,21:00   อ่าน 3224 ครั้ง